Kompaktný ohňostroj Graffiti 88 rán / 25 mm

hviezda 1 hviezda 2 hviezda 3 hviezda 4 hviezda 5 (1)Počet hviezdičiek je 5 z 5

Kompaktný ohňostroj 88 ran, kalibr 25 mm ve tvaru kvádra viac

Skladem

61,67 €

ks

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: C8825G Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Kompaktný ohňostroj 88 ran, kalibr 25 mm ve tvaru kvádra viac

11 rôznofarebných efektov meniacich sa po každej rane

Pozrite si video. 

  

Pyrotechnika - Kompaktní ohňostroj 88 ran, kalibr 25mm

v tvare kocky. Obsahuje niekoľko rôznofarebných efektov podľa videa vyššie. Ohňostroj je na jedno zapálenie, po ktorom začne vystreľovať jednotlivé rany do výšky 15-60 (podľa kalibru ohňostroje). Kompaktný ohňostroj je len na vonkajšie použitie.

 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: výrobok musí stáť na rovnej, pevnej a nehorľavé podložke. Je vhodné ho ukotviť proti prevráteniu. Pri zapálení sa nikdy nenaklánět nad výmetnou časťou kompaktu. Po zapálení odstúpte aspoň o 10-20 metrov. Vždy dbajte pokynov uvedených v návode na obsluhu!

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Kaliber 25mm
Počet rán 36 - 99 ran
Dĺžka efektu (s) 65
Kategórie nebezpečenstva F3 - od 21 rokov
Rozmery VxŠxH (mm) 150x210x210
ADR zaradenie 1.3G