https://www.explosivo.cz/sk/p/kompaktny-ohnostroj-janosik-16-ran-50-mm
https://www.explosivo.cz/sk/p/kompaktny-ohnostroj-janosik-16-ran-50-mm

Kompaktný ohňostroj Jánošík 16 rán / 50 mm


Kompaktní ohňostroj 16 ran, kalibr 50 mm viac

Skladem

57,39 €

ks

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: C165JA Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Kompaktní ohňostroj 16 ran, kalibr 50 mm viac

5 různobarevných efektů střídajících se po každé ráně

Prohlédněte si video.

  

Pyrotechnika - Kompaktní ohňostroj 16 ran, kalibr 20mm

ve tvaru kvádru. Obsahuje několik různobarevných efektů dle videa výše. Ohňostroj je na jedno zapálení po kterém začne vystřelovat jednotlivé rány do výšky 15-60m (dle kalibru ohňostroje). Kompaktní ohňostroj je pouze k venkovnímu užití.

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: výrobek musí stát na rovné, pevné a nehořlavé podložce. Je vhodné ho ukotvit proti převrácení. Při zapálení se nikdy nenaklánět nad výmetnou části kompaktu. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrů. Vždy dbejte pokynů uvedených v návodu k obsluze!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametre
Kaliber 50mm
Počet rán 16 ran
Dĺžka efektu (s) 35
Smer výmetnic Rovný
Kategórie nebezpečenstva F2 - od 18 rokov
Rozmery VxŠxH (mm) 280x225x255
ADR zaradenie 1.3G