Kompaktný ohňostroj King of fireworks 223 rán / multikaliber
Kompaktný ohňostroj King of fireworks 223 rán / multikaliber

Kompaktný ohňostroj King of fireworks 223 rán / multikaliber


Kompaktný ohňostroj 223 rán / multikaliber 20/25/30mm viac

Není skladem Sledovať dostupnosť

209,12 €

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: C223XMK/C14 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Kompaktný ohňostroj 223 rán / multikaliber 20/25/30mm viac

34 rôznofarebných efektov.

Pozrite si video.

  

Pyrotechnika - Kompaktný ohňostroj 223 rán, 20/25/30mm

v tvare kocky. Obsahuje niekoľko rôznofarebných efektov podľa videa vyššie. Ohňostroj je na jedno zapálenie, po ktorom začne vystreľovať jednotlivé rany do výšky 15-60 (podľa kalibru ohňostroje). Kompaktný ohňostroj je len na vonkajšie použitie.

 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: výrobok musí stáť na rovnej, pevnej a nehorľavé podložke. Je vhodné ho ukotviť proti prevráteniu. Pri zapálení sa nikdy nenaklánět nad výmetnou časťou kompaktu. Po zapálení odstúpte aspoň o 10-20 metrov. Vždy dbajte pokynov uvedených v návode na obsluhu!

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Kaliber Multikaliber
Počet rán 200 ran a viac, Compound (zostavené)
Dĺžka efektu (s) 120
Smer výmetnic Kombinovaný
Kategórie nebezpečenstva F2 - od 18 rokov
Rozmery VxŠxH (mm) 175x550x450
ADR zaradenie 1.3G