Kompaktný ohňostroj King of fireworks 304 ran / multikalibr


Kompaktní ohňostroj 304 ran / multikalibr ve tvaru kvádru. Ohňostroj je sestavený. Upozorňujeme, že hmotnost ohňostroje je 68 Kg viac

Není skladem Sledovať dostupnosť

707,93 €

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: C304MK Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Kompaktní ohňostroj 304 ran / multikalibr ve tvaru kvádru. Ohňostroj je sestavený. Upozorňujeme, že hmotnost ohňostroje je 68 Kg viac

UPOZORŇUJEME, ŽEHMOTNOST OHŇOSTROJE JE 68 KG!

Prohlédněte si video. 

  

Pyrotechnika - Kompaktní ohňostroj 304 ran, multikalibr. Sestavený ohňostroj.

ve tvaru kvádru. Obsahuje několik různobarevných efektů dle videa výše. Ohňostroj je na jedno zapálení, po kterém začne vystřelovat jednotlivé rány do výšky 15-60m (dle kalibru ohňostroje). Kompaktní ohňostroj je pouze k venkovnímu užití.

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: výrobek musí stát na rovné, pevné a nehořlavé podložce. Je vhodné ho ukotvit proti převrácení. Při zapálení se nikdy nenaklánět nad výmetnou části kompaktu. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrů. Vždy dbejte pokynů uvedených v návodu k obsluze!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametre
Kaliber Multikaliber
Počet rán 200 ran a viac, Compound (zostavené)
Dĺžka efektu (s) 180
Kategórie nebezpečenstva F4 - nutný preukaz odpaľovača pyrotechniky
Rozmery VxŠxH (mm) 225x756x540
Hmotnosť (kg) 15
ADR zaradenie 1.3G