Kompaktný ohňostroj New identity series 300 ran / 25 mm
Kompaktný ohňostroj New identity series 300 ran / 25 mm

Kompaktný ohňostroj New identity series 300 ran / 25 mm


Kompaktní ohňostroj 300 ran / 25 mm ve tvaru kvádru. Ohňostroj je sestavený. viac

Není skladem Sledovať dostupnosť

180,42 €

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: C30025NID/C Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Kompaktní ohňostroj 300 ran / 25 mm ve tvaru kvádru. Ohňostroj je sestavený. viac

30 rôznofarebných efektov

Pozrite si video.

  

Pyrotechnika - Kompaktný ohňostroj 300 rán, kaliber 25mm, skladaný ohňostroj

v tvare kvádra. Obsahuje niekoľko rôznofarebných efektov podľa videa vyššie. Ohňostroj je na jedno zapálenie, po ktorom začne vystreľovať jednotlivé rany do výšky 15-60 (podľa kalibru ohňostroje). Kompaktný ohňostroj je len k vonkajšiemu použitie.

 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: výrobok musí stáť na rovnej, pevnej a nehorľavé podložke. Je vhodné ho ukotviť proti prevráteniu. Pri zapálení sa nikdy nenaklánět nad výmetnou časti kompaktu. Po zapálení odstúpte aspoň o 10-20 metrov. Vždy dbajte pokynov uvedených v návode na obsluhu!

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Kaliber 25mm
Počet rán 200 ran a viac, Compound (zostavené)
Dĺžka efektu (s) 200
Smer výmetnic Kombinovaný
Kategórie nebezpečenstva F3 - od 21 rokov
Rozmery VxŠxH (mm) 150x300x900
ADR zaradenie 1.3G