Kompaktný ohňostroj Profi show 49 ran / 30 mm
Kompaktný ohňostroj Profi show 49 ran / 30 mm

Kompaktný ohňostroj Profi show 49 ran / 30 mm


Kompaktný ohňostroj 49 ran, kalibr 30mm v tvare kvádra viac

Skladem

55,32 €

ks

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: C493PR Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Kompaktný ohňostroj 49 ran, kalibr 30mm v tvare kvádra viac

7 rôznofarebných efektov

Pozrite si video

  

Pyrotechnika - Kompaktný ohňostroj 49 ran, kalibr 30mm

v tvare kvádra. Obsahuje niekoľko rôznofarebných efektov podľa videa vyššie. Ohňostroj je na jedno zapálenie, po ktorom začne vystreľovať jednotlivé rany do výšky 15-60m (podľa kalibru ohňostroja). Kompaktný ohňostroj je iba na vonkajšie použitie.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: výrobok musí stáť na rovnej, pevnej a nehorľavej podložke. Je vhodné ho ukotviť proti prevráteniu. Pri zapálení sa nikdy nenakláňať nad výmetnou časťou kompaktu. Po zapálení odstúpte aspoň o 10-20 metrov. Vždy dbajte pokynov uvedených v návode na obsluhu!

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakovej vlny alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte obrusovaniu/nárazom/treniu. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. V prípade požiaru: vypracte priestor. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatočnej vzdialenosti. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte iba v pôvodnom balení. Odstráňte obsah/obal odovzdaním na likvidáciu oprávnenej osobe.

Parametre
Kaliber 30mm
Počet rán 36 - 99 ran
Dĺžka efektu (s) 50
Kategórie nebezpečenstva F3 - od 21 rokov
ADR zaradenie 1.3G