Kompaktný ohňostroj Pyrotechnology 204 rán / multikaliber
Kompaktný ohňostroj Pyrotechnology 204 rán / multikaliber

Kompaktný ohňostroj Pyrotechnology 204 rán / multikaliber


Kompaktný ohňostroj 204 rán, multikaliber ve tvaru kvádru viac

Skladem

121,83 €

ks

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: C204XMPT/C Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Kompaktný ohňostroj 204 rán, multikaliber ve tvaru kvádru viac

42 rôznofarebných efektov

Pozrite si video.

  

Pyrotechnika - Kompaktný ohňostroj 204 rán, multikaliber

v tvare kvádra. Obsahuje niekoľko rôznofarebných efektov podľa videa vyššie. Ohňostroj je na jedno zapálenie, po ktorom začne vystreľovať jednotlivé rany do výšky 15-60 (podľa kalibru ohňostroje). Kompaktný ohňostroj je len k vonkajšiemu použitie.

 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: výrobok musí stáť na rovnej, pevnej a nehorľavé podložke. Je vhodné ho ukotviť proti prevráteniu. Pri zapálení sa nikdy nenaklánět nad výmetnou časti kompaktu. Po zapálení odstúpte aspoň o 10-20 metrov. Vždy dbajte pokynov uvedených v návode na obsluhu!

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Kaliber 20mm, 25mm, 30mm
Počet rán 200 ran a viac
Dĺžka efektu (s) 100
Kategórie nebezpečenstva F2 - od 18 rokov
Rozmery VxŠxH (mm) 180x350x660
ADR zaradenie 1.3G