Kompaktný ohňostroj Rattle snake 200 rán / 20 mm
Kompaktný ohňostroj Rattle snake 200 rán / 20 mm

Kompaktný ohňostroj Rattle snake 200 rán / 20 mm


Kompaktný ohňostroj 200 rán, kaliber 20mm v tvare kvádra
viac

Není skladem Sledovať dostupnosť

87,49 €

Výrobca: Panta pyrotechnik Kód produktu: PPB200710 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Kompaktný ohňostroj 200 rán, kaliber 20mm v tvare kvádra
viac

Mix efektov, rovný i šikmý.

Pozrite si video.

  

Pyrotechnika - Kompaktní ohňostroj 200 ran, kalibr 20mm

ve tvaru kvádru. Obsahuje několik různobarevných efektů dle videa výše. Ohňostroj je na jedno zapálení, po kterém začne vystřelovat jednotlivé rány do výšky 15-60m (dle kalibru ohňostroje). Kompaktní ohňostroj je pouze k venkovnímu užití.

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: výrobek musí stát na rovné, pevné a nehořlavé podložce. Je vhodné ho ukotvit proti převrácení. Při zapálení se nikdy nenaklánět nad výmetnou části kompaktu. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrů. Vždy dbejte pokynů uvedených v návodu k obsluze!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametre
Kaliber 20mm
Počet rán 200 ran a viac
Dĺžka efektu (s) 95
Kategórie nebezpečenstva F3 - od 21 rokov
ADR zaradenie 1.3G