https://www.explosivo.cz/sk/p/kompaktny-ohnostroj-time-ii-144-ran-25-mm
https://www.explosivo.cz/sk/p/kompaktny-ohnostroj-time-ii-144-ran-25-mm

Kompaktný ohňostroj TIme II 144 ran / 25 mm


Kompaktní ohňostroj 144 ran, kalibr 25mm ve tvaru kvádru viac

Není skladem Sledovať dostupnosť

97,88 €

Výrobca: NV Fireworks Kód produktu: NVCP144 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Kompaktní ohňostroj 144 ran, kalibr 25mm ve tvaru kvádru viac

Mix různých efektů viz video. 

Prohlédněte si video.

  

Pyrotechnika - Kompaktní ohňostroj 144 ran, kalibr 25mm

ve tvaru kvádru. Obsahuje několik různobarevných efektů dle videa výše. Ohňostroj je na jedno zapálení, po kterém začne vystřelovat jednotlivé rány do výšky 15-60m (dle kalibru ohňostroje). Kompaktní ohňostroj je pouze k venkovnímu užití.

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: výrobek musí stát na rovné, pevné a nehořlavé podložce. Je vhodné ho ukotvit proti převrácení. Při zapálení se nikdy nenaklánět nad výmetnou části kompaktu. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrů. Vždy dbejte pokynů uvedených v návodu k obsluze!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametre
Kaliber 25mm
Počet rán 100 - 199 ran
Dĺžka efektu (s) 80
Kategórie nebezpečenstva F2 - od 18 rokov
ADR zaradenie 1.3G