Kompaktný ohňostroj Turbo 80 rán / 20 mm
Kompaktný ohňostroj Turbo 80 rán / 20 mm

Kompaktný ohňostroj Turbo 200 rán / 20 mm


Kompaktný ohňostroj 200 rán, kalibr 20mm ve tvaru kvádru viac

Není skladem Sledovať dostupnosť

86,92 €

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: C20020XTS/C14 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Kompaktný ohňostroj 200 rán, kalibr 20mm ve tvaru kvádru viac

20 rôznofarebných efektov

Pozrite si video.

  

Pyrotechnika - Kompaktný ohňostroj 200ran, kalibr 20mm

v tvare kvádra. Obsahuje niekoľko rôznofarebných efektov podľa videa vyššie. Ohňostroj je na jedno zapálenie, po ktorom začne vystreľovať jednotlivé rany do výšky 15-60m (podľa kalibru ohňostroja). Kompaktný ohňostroj je iba na vonkajšie použitie.

 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: výrobok musí stáť na rovnej, pevnej a nehorľavej podložke. Je vhodné ho ukotviť proti prevráteniu. Pri zapálení sa nikdy nenakláňať nad výmetnú časť kompaktu. Po zapálení odstúpte aspoň o 10-20 metrov. Vždy dbajte na pokyny uvedené v návode na obsluhu!

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakovej vlny alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte obrusovaniu/nárazom/treniu. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. V prípade požiaru: vyprázdnite priestor. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatočnej vzdialenosti. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte iba v pôvodnom balení. Odstráňte obsah/obal odovzdaním na likvidáciu oprávnenej osobe.

Parametre
Kaliber 20mm
Počet rán 200 ran a viac, Compound (zostavené)
Dĺžka efektu (s) 80
Smer výmetnic Kombinovaný
Kategórie nebezpečenstva F2 - od 18 rokov
ADR zaradenie 1.4G