Kulové pumy Flower 6ks


Není skladem Sledovať dostupnosť

3,05 €

Kód produktu: P00257 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Kulová puma o průměru 2 cm nabitá ve vystřelovací trubici o délce 13 cm. EFEKT: Červený chvost do červené pivoňky. Balení obsahuje 6 trubic.

Video prozatím není.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: výrobek musí stát na rovné, pevné a nehořlavé podložce. Je vhodné ho ukotvit proti převrácení. Při zapálení se nikdy nenaklánět nad výmetnou části. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrů. Vždy dbejte pokynů uvedených v návodu k obsluze!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametre
Kaliber 20mm
Počet rán 6 ran
Kategórie nebezpečenstva F2 - od 18 rokov
ADR zaradenie 1.4G