Kulové pumy XXL Thunder 30mm


4 různobarevné efekty Prohlédněte si video. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: výrobek musí stát na rovné, pevné a nehořlavé podložce. Je vhodné ho ukotvit proti převrácení. viac

Není skladem Sledovať dostupnosť

5,11 €

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: P00146 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

4 různobarevné efekty Prohlédněte si video. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: výrobek musí stát na rovné, pevné a nehořlavé podložce. Je vhodné ho ukotvit proti převrácení. viac

stříbrný praskající chvost, který se rozprskne do květu chryzantény. Sada obsahuje 4 trubice (rány).

Video prozatím není.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: výrobek musí stát na rovné, pevné a nehořlavé podložce. Je vhodné ho ukotvit proti převrácení. Při zapálení se nikdy nenaklánět nad výmetnou části. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrů. Vždy dbejte pokynů uvedených v návodu k obsluze!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametre
Kaliber 30mm
Počet rán 4 rány
Kategórie nebezpečenstva F2 - od 18 rokov
ADR zaradenie 1.3G