Lietajúci ohniví motýle Feuer FALTER 4 ks


Lietajúci ohniví motýle Feuer FALTER 4 ks
viac

Není skladem Sledovať dostupnosť

0,43 €

Výrobca: Panta pyrotechnik Kód produktu: PPX6212 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Lietajúci ohniví motýle Feuer FALTER 4 ks
viac

Lietajúci ohniví motýle Feuer FALTER 4 ks

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE: Len pre vonkajšie použitie. Položiť jednotlivo na rovný terén správnou stranou nahor a zapáliť zápalnicu na jej najvzdialenejšom konci. Okamžite ustúpiť najmenej 8m. Lietajúci ohnivé koliesko vzlietne.

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Počet kusov 20
Kategórie nebezpečenstva F2 - od 18 rokov
ADR zaradenie 1.3G