Mix Římských Svící 8 ran 60 cm 4 ks


Mix římských svící viac

Skladem

9,87 €

ks

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: R6008M Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Mix římských svící viac

Mix Římských svící 8 ran 4ks s délkou 60 cm

Video prozatím není.

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: Zapalte knot a římskou svíci namiřte do bezpečného mista do vzduchu.  Po zhruba pěti sekundách začnou létat barevné světlice.Nikdy nemiřte na žádné objekty, osoby nebo zvířata - hrozí popálení!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametre
Počet rán 8 ran
Počet kusov 4
Kategórie nebezpečenstva F3 - od 21 rokov
ADR zaradenie 1.4G