Padáčkové rakety 6ks

hviezda 1 hviezda 2 hviezda 3 hviezda 4 hviezda 5 (1)Počet hviezdičiek je 5 z 5

Skladem

3,65 €

ks

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: RS6P Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Set Padáčková raketa 6ks s efektem malý padáček se světlicí. 

Video prozatím není.

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Parametre
Počet rán 6 ran
Kategórie nebezpečenstva F2 - od 18 rokov
ADR zaradenie 1.4G