Pyrotechnika petardy búchajúci koberček 1000 rán
Pyrotechnika petardy búchajúci koberček 1000 rán

Petardy búchajúci koberček 1000 rán


búchajúci koberec 1000 rán zo stredných petárd
viac

Skladem

6,20 €

ks

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: K1000R Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

búchajúci koberec 1000 rán zo stredných petárd
viac

1000 ran, dĺžka 310C, búchajúci koberec zo stredných petárd

Pozrite si video.

BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE: Zapáľte knôt a rýchlo odhoďte do bezpečnej vzdialenosti. Po zhruba troch sekundách sa začnú ozývať rany. Nikdy neodhadzujte do miest, kde sa práve nachádzajú ľudia alebo zver!

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Počet rán 200 ran a viac
Dĺžka efektu (s) 70
Kategórie nebezpečenstva F3 - od 21 rokov
ADR zaradenie 1.4G