Petardy Búchajúci koberček 200 rán


búchajúci koberec 200 rán viac

Skladem

2 €

ks

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: K200R Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

búchajúci koberec 200 rán viac

200ran, dĺžka 62cm, búchajúci koberec zo stredných petárd

Pozrite si video.

BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE: Zapáľte knôt a rýchlo odhoďte do bezpečnej vzdialenosti. Po zhruba troch sekundách sa začnú ozývať rany. Nikdy neodhadzujte do miest, kde sa práve nachádzajú ľudia alebo zver!

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Počet rán 200 rán
Kategórie nebezpečenstva F2 - od 18 rokov
ADR zaradenie 1.4G