Pyrotechnika petardy búchajúci koberček 500 rán
Pyrotechnika petardy búchajúci koberček 500 rán

Petardy búchajúci koberček 500 rán


búchajúci koberec 500 rán viac

Skladem

2,94 €

ks

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: K500R Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

búchajúci koberec 500 rán viac

500 rán , dĺžka 155cm, búchajúci koberec

Pozrite si video.

BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE: Zapáľte knôt a rýchlo odhoďte do bezpečnej vzdialenosti. Po zhruba troch sekundách sa začnú ozývať rany. Nikdy neodhadzujte do miest, kde sa práve nachádzajú ľudia alebo zver!

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Počet rán 500 rán
Kategórie nebezpečenstva F3 - od 21 rokov
ADR zaradenie 1.4G