Pyrotechnika petardy DUMBUM nano 40ks
Pyrotechnika petardy DUMBUM nano 40ks

Petardy DUMBUM nano 40ks

hviezda 1 hviezda 2 hviezda 3 hviezda 4 hviezda 5 (4)Počet hviezdičiek je 5 z 5

síla výbuchu 114dB z 8m viac

Skladem

0,40 €

ks

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: P1D Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

síla výbuchu 114dB z 8m viac

Sila výbuchu 114dB z 8m

Pozrite si video.

BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE: Zapáľte knôt a rýchlo odhoďte do bezpečnej vzdialenosti. Po zhruba troch sekundách zaznie silná rána.Nikdy neodhadzujte do miest, kde sa práve nachádzajú ľudia alebo zver!

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Počet rán 40 ran
Kategórie nebezpečenstva F3 - od 21 rokov
ADR zaradenie 1.3G