Pyrotechnika petardy Micro DUMBUM 25ks
Pyrotechnika petardy Micro DUMBUM 25ks

Petardy Micro DUMBUM 25ks

hviezda 1 hviezda 2 hviezda 3 hviezda 4 hviezda 5 (3)Počet hviezdičiek je 4 z 5

Petardy MICRO DUMBUM 25ks s efektom explózie sa zábleskom.
viac

Skladem

0,56 €

ks

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: P2D Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Petardy MICRO DUMBUM 25ks s efektom explózie sa zábleskom.
viac

Síla výbuchu 117dB z 8m.

Pozrite si video.

BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE: Zapáľte knôt a rýchlo odhoďte do bezpečnej vzdialenosti. Po zhruba troch sekundách sa začnú ozývať rany. Nikdy neodhadzujte do miest, kde sa práve nachádzajú ľudia alebo zver!

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Počet rán 25 ran
Kategórie nebezpečenstva F2 - od 18 rokov
ADR zaradenie 1.4G