Pyrotechnika petardy Pirát Škrtacie 100ks
Pyrotechnika petardy Pirát Škrtacie 100ks

Petardy Pirát Škrtacie 100ks


Škrtacie petarda veľká 100ks
viac

Skladem

1,45 €

ks

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: K0203 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Škrtacie petarda veľká 100ks
viac

Škrtacia petarda veľká, sila výbuchu 116dB z 8m

Pozrite si video.

BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE: Zapáľte knôt a rýchlo odhoďte do bezpečnej vzdialenosti. Po zhruba troch sekundách zaznie silná rana. Nikdy neodhadzujte do miest, kde sa práve nachádzajú ľudia alebo zver!

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Počet rán 100 rán
Kategórie nebezpečenstva P1
ADR zaradenie 1.4G