Detská zábavná pyrotechnika Praskacie povrázky ZAUBERSCHNUR 20ks
Detská zábavná pyrotechnika Praskacie povrázky ZAUBERSCHNUR 20ks

Praskacie povrázky ZAUBERSCHNUR 20ks


Praskacie povrázky ZAUBERSCHNUR
viac

Skladem

0,47 €

ks

Výrobca: Panta pyrotechnik Kód produktu: PPX0602 Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Praskacie povrázky ZAUBERSCHNUR
viac

Praskacie povrázky ZAUBERSCHNUR - NOVINKA 2016. Balenie obsahuje 20 ks.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE: nezapaľovať v blízkosti očí ani uší. Používať jednotlivo. S natiahnutými pažami rázne a sprudka zatiahnuť za povrázky. Nenosiť vystreľujúce povrázky voľne vo vrecku.

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Počet kusov 20
Kategórie nebezpečenstva F1 - od 15 rokov
ADR zaradenie 1.3G