Pyrotechnika rakety Storm Rocket 18ks
Pyrotechnika rakety Storm Rocket 18ks

Rakety Storm Rocket 18ks


Rakety Storm Rocket 18ks viac

Skladem

31,74 €

ks

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: RS18S Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Rakety Storm Rocket 18ks viac

18 rôznofarebných efektov

Pozrite si video.

Rakety Storm Rocket 18ks

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Počet rán 18 ran
Kategórie nebezpečenstva F3 - od 21 rokov
ADR zaradenie 1.3G