Svadobné prskavky 70cm


Svadobné prskavky 70cm. Balení obsahuje 4 ks viac

Skladem

1,56 €

ks

Výrobca: Klasek pyrotechnics Kód produktu: VP70W Doprava a platba

Jsme zde pro Vás
Po - Pá 8 - 15h

Svadobné prskavky 70cm. Balení obsahuje 4 ks viac

Svadobné prskavky 70cm. Balení obsahuje 4 ks

BEZPEČNÉ ZAOBCHÁDZANIE: Nezapaľujte prskavky v blízkosti horľavých predmetov. Nezapaľujte prskavky na vianočnom stromčeku! Prskavku uchopte za časť na to určenou.

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Parametre
Počet kusov 4
Kategórie nebezpečenstva F2 - od 18 rokov
ADR zaradenie 1.4G